Max People s.r.o.

Společně dosáhneme úspěchu.

O společnosti

Max People s.r.o. je moderní, dynamicky se rozvíjející společnost, poskytující služby v oblasti personálního poradenství a agenturního zaměstnávání.

Na českém trhu působíme od poloviny roku 2010.

Max People vytvořila optimální strukturu pro hledání zkušených zaměstnanců a jejich umístění k potenciálním zaměstnavatelům. Naším hlavním cílem je najít nejlepší zaměstnavatele a naplnit jejich očekávání tím, že jim dodáme kvalitní zaměstnance. Tímto se staráme o spokojenost a úspěch jak zaměstnanců, tak našich klientů (zaměstnavatelů). Výsledkem naší práce je poté zaměstnanec pracující u významného klienta, který je ve své práci šťastný a je si vědom toho, že svou prací přispívá k rozvoji zaměstnavatele.

Naše hodnoty

Odhodlání a nadšení z práce – práce s lidmi nám přináší radost, do projektůvždy vkládáme maximální úsilí.

Profesionalita – využíváme ověřené a efektivní metody řešení, náš tým je tvořen kvalifikovanými specialisty. Výsledky naší práce překvapí i ty nejnáročnější klienty, přestože velmi často pracujeme pod velkým tlakem.

Důvěra a spolupráce – klademe důraz především na maximální spokojenost našich klientů a zaměstnanců. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně - navrhujeme řešení, která splní očekávání našich klientů a vyhledáváme pro ně nejvhodnější kandidáty. Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti o všech informacích, které získáme od klientů, či zaměstnanců, v průběhu náborových procesů. K našim zaměstnancům, klientům i potenciálním uchazečům o práci se chováme jako k rovnocenným partnerům, jejich důvěra je pro nás tou největší hodnotou.