Max People s.r.o.

Společně dosáhneme úspěchu.

Služby

Max People jako agentura práce nabízí:

 • komplexní zajištění dočasně přidělených zaměstnanců dle požadavků klienta
 • realizace náboru a výběru zaměstnanců
 • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců

Námi navrhovaný model spolupráce Vám přinese následující benefity:

 • flexibilitu v zaměstnávání – můžete rychle reagovat na jakékoli změny na trhu bez nutnosti zaměstnávání velkého počtu zaměstnanců
 • přenesení povinností spojených s náborem zaměstnanců a administrativou na naši agenturu
 • úsporu času a nákladů související s náborovým procesem
 • eliminaci rizika vzniku odborové organizace mezi dočasně přidělenými zaměstnanci

Max People jako personální agentura nabízí:

 • analýzu požadavků klienta na nábor zaměstnanců
 • vytvoření zaměstnaneckého profilu
 • přípravu a zveřejnění inzerce na vybraných portálech
 • analýzu požadavků a životopisu uchazeče
 • pohovory s vybranými uchazeči
 • analýzu profesních schopností uchazeče požadovaných klientem, ohodnocení uchazečů s využitím inovativních metod
 • přípravu osobnostních profilů a kompetentnosti vybraných kandidátů

Co nás odlišuje od konkurence?

 • vysoké nároky na kvalitu odvedené práce
 • flexibilita a individuální přístup ke klientům a náborovému procesu
 • dodržování dohodnutých termínů a plná realizace zakázek, která zejména rozhoduje o spokojenosti klientů
 • využívání nejefektivnějších nástrojů a metod náboru – používáme vlastní manuální testy a testy osobnosti
 • snadná komunikace s koordinátory, kteří jsou přiděleni k jednotlivým zakázkám a jsou připraveni vždy rychle reagovat na požadavky klientů
 • nízká cena s ohledem na kvalitu odvedené práce
 • každodenní reporting
 • standardy náborového procesu jsou dodržovány vždy bez ohledu na důležitost náborované pozice